WhatsApp
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Madde

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ TRAFİK CEZA MADDELERİ

46/2-b

Aksine bir işaret bulunmadıkça şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte seyreden araçların geçişini beklememek

46/2-c

Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek

Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek

Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek

 

46/2-d

Aksine bir işaret bulunmadıkça gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek

46/2-e

İki yönlü ve üçten fazla şeritli yolda Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçların dönme ve geçme dışında en sağ şeritten gitmemesi.

 

47/1-b

Kırmızı ışık kuralına uymamak

47/1-c

Trafik işaret levhalarına uymamak

Trafik cihazları ile gösterilen hususlara uymamak

Trafik işaretlemeleri ile gösterilen hususlara uymamak

 

52/1-d

Kol ve grup halinde araç kullanırken araçlar arasına diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklık bırakmamak

53/1-a

Sağa dönüşlerde sürücünün sağa dönüş işaret vermemesi

Sağa dönüşlerde sürücünün sağ şeride ve ya dönüşe ayrılmış şeride girmemesi

Sağa dönüşlerde sürücünün hızını azaltmaması

Sağa dönüşlerde sürücünün dar bir kavisle dönmemesi

Sağa dönüşlerde sürücünün dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeride girmemesi

53/1b

Sola dönüşlerde sürücünün Sola dönüş işaret vermemesi

Sola dönüşlerde sürücünün Sola şeride ve ya dönüşe ayrılmış şeride girmemesi

Sola dönüşlerde sürücünün hızını azaltmaması

Sola dönüşlerde sürücünün dönüşe başlamadan sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemesi

Sola dönüş sırasında karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar kavşağa yakın olan taşıtların geçmesini beklememek

Sola dönüş sırasında arkadan gelen ve sola dönecek taşıtları engellemek için geniş kavisle dönüş yapmamak

Sola dönüşte gireceği yolun gidiş yönünde çok şerit olması halinde en sağ şerit dışında uygun bir şeride girmemesi

Sola döndükten sonra en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmamak

 

53/1c

Dönel kavşaklarda dönüş sırasında dönüş işaret vermemek

Dönel kavşaklarda dönüş sırasında hızını azaltmamak

Dönel kavşaklarda dönüş sırasında orta adaya yakın şeritten kavşağa girmemek

Dönel kavşaklarda gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işaretiyle birlikte sağa yaklaşırken kavşaktan çıkmamak

Dönel kavşaklarda dönüşte gireceği yolun gidiş yönündeki uygun bir şeride girmemek

Dönel kavşaklarda yola girdikten sonra en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmamak

53/1-d

Dönel kavşakta geriye dönüşte ada etrafında dönerken gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmemek

54/1-a

Kendisini takip eden sürücünün geçmeyse başladığı sırada geçişini beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak

Önde giden bir sürücünün başka bir aracı geçme niyetini belirten uyarı işaretini verdiği halde geçmeye çalışmak

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yolda geçmede kullanacağı şeridin boş olduğunu kontrol etmeden geçmeye çalışmak

54/1-b

Geçmenin her hangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi

Görüş yetersizliği olan tepelerde sürücünün önündeki aracı geçmesi

Görüş yetersizliği olan dönemeçlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi

Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında sürücünün önündeki aracı geçmesi

Kavşaklarda sürücünün önündeki aracı geçmesi

Demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımlarında sürücünün önündeki aracı geçmesi

Gidiş geliş için birer şerit bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprülerde sürücünün önündeki aracı geçmesi

Gidiş geliş için birer şerit bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı tünellerde sürücünün önündeki aracı geçmesi

55

İki yönlü yolda araç sürücüsünün geçilme sırasında taşıt yolunun sağ kenarında gitmemesi

Dörtten fazla şeritli veya bölünmüş yolda sürücünün geçilme sırasında bulunduğu şeridi izlememsi ve hızını artırması

Dar yolda izleyen aracın güvenli geçişi için yavaş giden aracın sağ kenara yanaşmaması, gerektiğinde durmaması

Trafiğin yoğun olduğu yolda izleyen aracın geçişi için yavaş giden aracın sağ kenara yanaşmaması gerektiğinde durmaması

Geçiş üstünlüğü bulunan aracın işaretini alınca kolayca geçişini sağlamak için yolda yer açmamak gerektiğinde durmamak

56/1-a

Sürücünün geçme durma duraklama ve park etme haller dışında şerit değiştirmesi

Sürücünün geçme durma duraklama ve park etme haller dışında iki şerit birden kullanması

Sürücünün kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında 150 metre mesafe içinde şerit değiştirmesi

Sürücünün kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri içinde 30 metre mesafe içinde şerit değiştirmesi

Sürücünün kavşaklarda şerit değiştirmesi

Sürücünün aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmesi

Sürücünün işaret vermeden şerit değiştirmesi

56/1-b

İki yönlü yolda karşıdan gelen aracın geçişini kolaylaştırmak için gerektiğinde aracı sağa yanaştırıp durmamak

Dağlık dik yokuşlu yolda güvenli geçiş sağlamak için inen aracın önceden sığınma cebine girmemesi

Dağlık dik yokuşlu yolda güvenli geçiş sağlamak için inen aracın sağ kenara yanaşıp durmaması

Dağlık dik yokuşlu yolda güvenli geçiş sağlamak için inen aracın gerektiğinde geri gitmemesi

56/1-c

Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

56/1-e

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde Kanundaki yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak

57/1-a

Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak 

Kavşaklara geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek

57/1b

Kontrolsüz kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek

Kavşaklara geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek

Kavşaklara doğru geçmekte olan tramvaylara ilk geçiş hakkını vermemek

Tramvay hattı bulunan yola çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi

Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi

Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içerisindeki araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi

Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi

57/1-c

Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara motorlu araç sürücülerineilk geçiş hakkını vermemesi

Kontrolsüz kavşaklarda motorlu araçlardan soldaki aracın sağdaki gelene ilk geçiş hakkını vermemesi

57/1-d

Işıklı trafik cihazları izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek

57/1e

Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak

Kavşaklarda gereksiz olarak yavaşlamak

Kavşaklarda taşıttan inmek

Kavşaklarda araçların motorunu durdurmak

57/1-f

Kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek

58

Aracın gidiş yönüne göre yolun en sağında durmamak

Yolcuların iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak

Yolcuların iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması

59

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde park etmek

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde önlem almadan duraklamak

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde önlem almadan park etmek

60/1a

Taşıt yolu üzerinde ve duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak

60/1b

Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (Raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak

60/1c

Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak

60/1d

Yerleşim birimleri içindeki kavşaklara ve bunlara 5 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri içindeki okul geçidine ve bunlara 5 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri içindeki rampalara ve bunlara 5 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri içindeki köprülere ve bunlara 5 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri içindeki bağlantı yollarına ve bunlara 5 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri dışındaki kavşaklara ve bunlara 100 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri dışındaki okul geçidine ve bunlara 100 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri dışındaki rampalara ve bunlara 100 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri dışındaki köprülere ve bunlara 100 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri dışındaki bağlantı yollarına ve bunlara 100 metre mesafede duraklamak

60/1e

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde duraklamak

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın dönemeçlerde duraklamak

60/1f

Taşıt yolu üzerinde otobüs duraklarına duraklamak

Taşıt yolu üzerinde tramvay duraklarına duraklamak

Taşıt yolu üzerinde taksi duraklarına duraklamak

60/1g

Taşıt yolu üzerinde duraklayan ve park edilen araçların yanına duraklamak

60/1h

Yerleşim birimleri içindeki işaret levhalarına yaklaşım yönünden 15 metre mesafede duraklamak

Yerleşim birimleri dışındaki işaret levhalarına yaklaşım yönünden 100 metre mesafede duraklamak

61/1a

Duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etmek

61/1b

Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerderde park etmek

61/1c

Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde park etmek

Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları üzerinde park etmek

61/1d

Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde, park etmek

61/1e

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park etmek

61/1f

Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek

61/1g

Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek

61/1h

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek

61/1ı

İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek

61/1j

Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek

61/1k

Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek

61/1l

Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek

61/1m

Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek

61/1n

Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışındı yaya yollarında park etmek

61/1o

Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek

64/1a1

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken uzağı gösteren ışıkları yakmamak

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında aydınlatılmamış tünellere girerken,  uzağı gösteren ışıkları yakmamak

64/1a2

Geceleri yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda,  yakını gösteren ışıkları yakmamak

Geceleri bir aracı takip ederken, yakını gösteren ışıkları yakmamak

Geceleri bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, yakını gösteren ışıkları yakmamak

Geceleri yerleşim birimleri içinde yakını gösteren ışıkları yakmamak

Gündüzleri ise görüşü azaltan sisli havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak

Gündüzleri ise görüşü azaltan yağışlı havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak

Gündüzleri ise görüşün azaldığı durumlarda yakını gösteren ışıkları yakmamak

64/1a3

Kuyruk ışıklarını, uzağı gösteren ışıklar ile birlikte kullanmamak

Kuyruk ışıklarını, yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanmamak

64/1b1

Gece sis ışıklarını, sisli havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak

Gece sis ışıklarını,  karlı havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak

Gece sis ışıklarını,  sağanak yağmurlu dışında diğer farlarla birlikte yakmak

64/1b2

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak

64/1b3

Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek

64/1b4

Öndeki aracı geçişlerde uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları devamlı süratle yakmak

64/1b5

Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak ışık takmak ve kullanmak

64/1b6

Sadece park lambaları ile seyir etmek

65/1-a

Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak

65/1-g

Gabari dışı yük yüklemek

Taşınan yük üzerine yolcu bindirmek

Araç dışına yolcu bindirmek

65/1-h

Yükü, karayoluna değecek,  şekilde yüklemek

Yükü, karayoluna düşecek şekilde yüklemek

Yükü, karayoluna dökülecek şekilde yüklemek

Yükü, karayoluna saçılacak şekilde yüklemek

Yükü, karayoluna sızacak şekilde yüklemek

Yükü, karayoluna akacak şekilde yüklemek

Yükü, karayoluna kayacak şekilde yüklemek

65/1-ı

Yükü, aracın dengesini bozacak şekilde yüklemek

Yükü, yoldaki bir şeye takılacak şekilde yüklemek

Yükü sivri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklemek

65/1-j

Yükü sürücünün görüşüne engel olacak, şekilde yüklemek.

Yükü sürme güvenliğini bozacak, şekilde yüklemek.

Yükü tescil plakalarını örtecek, şekilde yüklemek.

Yükü dur ve dönüş ışıklarını örtecek, şekilde yüklemek

Yükü yansıtıcıları örtecek, şekilde yüklemek

65/1-k

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili gerekli şartlar ve tedbirleri yerine getirilmeden araç çekmek.

66

Ayrı bisiklet yolu olduğu halde bisiklet ve motorlu bisikleti taşıt yolunda sürmek.

Ayrı bisiklet yolu olduğu halde bisikleti yaya yolunda sürmek.

Ayrı bisiklet yolu olduğu halde motorlu bisikleti yaya yolunda sürmek.

Ayrı bisiklet yolu olduğu halde motosikleti yaya yolunda sürmek.

İkiden fazla bisikleti taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürmek

İkiden fazla motorlu bisikleti taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürmek

Bisiklet sürücüsünün ellerini bırakarak bisiklet sürmeleri

Motorlu bisiklet sürerken manevralar dışında tek elle motorlu bisikleti sürmek

Motorlu bisiklet sürücülerinin devamlı iki elle motorlu bisikleti sürmemesi.

Bisiklet sürücüsünün sürücü arkasında oturma yeri olmadığı halde yolcu taşımaları.

Sepetsiz motorlu bisiklet sürücülerinin arkasında oturma yeri olmadığı halde yolcu taşımaları.

Bisiklet sürücüsünün yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşıması

Motorlu bisiklet sürücüsünün yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşıması.

Sürücü arkasında oturma yeri olan bisiklet ile birden fazla kişi taşınması.

Sürücü arkasında oturma yeri olan motosiklet ile birden fazla kişi taşınması.

Sürücü arkasında oturma yeri olan sepetsiz motosiklet ile birden fazla kişi taşınması.

 

67

 

Park yapmış taşıtlar arasında çıkarken, karayollarını kullananları tehlikeye düşürmek.

Duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken karayollarını kullananları tehlikeye düşürmek.

Park ederken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken karayollarını kullananları tehlikeye düşürmek.

Sağa dönerken karayollarını kullananları tehlikeye düşürmek ve bunların hareketini zorlaştırmak.

Sola dönerken karayollarını kullananları tehlikeye düşürmek ve bunların hareketini zorlaştırmak.

Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek

Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye gitmek

72

Ses cihazlarını yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olmadan araçlarda bulundurmak

Görüntü cihazlarını yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olmadan araçlarda bulundurmak

Haberleşme cihazlarını yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olmadan araçlarda bulundurmak.

Ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak

Müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak

Görüntü cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak

73

Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak

Kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek

Araçlardan bir şey atmak

Araçlardan bir şey dökmek

Seyir halindeyken haberleşme cihazını kullanmak (Telefonla görüşmek)

Yayalara su veya çamur sıçratmak

74

Yaya geçitlerine gelirken araçlarını yavaşlatmamak,

Okul geçitlerine gelirken araçlarını yavaşlatmamak,

Yaya geçitlerinden geçen ve geçmek üzere olan kişilere ilk geçiş hakkını vermemek

Okul geçitlerinden geçen ve geçmek üzere olan kişilere ilk geçiş hakkını vermemek

75

Okul taşıtlarının DUR işaretlerini yakmalarına rağmen durmamaları

Okul taşıtlarının DUR işaretlerini öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında yakmamak

Okul taşıtlarının DUR işaretlerini amacı dışında kullanmak

76

Demiryolu geçitlerini uygun olmayan hızla geçmek

Demiryolu geçitlerinde ışıklı veya sesli DUR ihtarına uymamak

Taşıt yolu üzerine indirilmiş bariyer varken geçide girmek

Taşıt yolu üzerine indirilmekte olan bariyer varken geçide girmek

Taşıt yolu üzerine indirilmekte olan tam ve yarım bariyer varken geçide girmek

Işıklı işaret ve bariyerlerle donatılmış demiryolu geçitlerinde durmamak

Işıklı işaret ve bariyerlerle donatılmış demiryolu geçitlerinde demiryolu aracı yaklaştığı halde geçmek

77/1-b

Gözleri görmeyen ve özel işaret taşıyanların yolda görülmelerine rağmen sürücülerin yavaşlamaması

Gözleri görmeyenlerin yol üzerinde bulunmaları sırasında sürücülerin gerektiğinde durmaması

Gözleri görmeyenlerin yol üzerinde bulunmaları sırasında sürücülerin yardımcı olmaması

77/1-c

Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek

78/1-a

Emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan araçlarda; emniyet kemeri bulundurmamak

Emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan araçlarda; emniyet kemeri kullanmamak

78/1-b

Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı bulundurmaması

Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı kullanmaması

Motosikletlerde sürücülerin gözlük bulundurmaması

Motosikletlerde sürücülerin gözlük kullanmaması

Motosikletlerde yolcuların koruma başlığı bulundurmaması

Motosikletlerde yolcuların koruma başlığı kullanmaması

81/1-a

Trafik kazasına karıştığı halde kaza mahallinde durmamak

Trafik kazasına karıştığı halde kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile